Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Belangrijke informatie over het verrichten van betalingen op de spoedrekening

Door een overgang naar een nieuwe financiële administratie worden betalingen via de spoedrekening NL04INGB0000361564 geautomatiseerd aangeboden aan onze financiële administratie.

Voor het doen van een spoedbetaling gebruikt u het betalingskenmerk voor de lopende maand.
Het betalingskenmerk voor de lopende maand mei treft u aan op de mededeling afloop betalingstermijn van de maand april.
Dient u een contant te betalen aangifte in, dan treft u het betalingskenmerk voor die aangifte in het TAX-bericht (UTB).

* Betalingen met een juist betalingskenmerk worden automatisch gekoppeld aan de juiste vordering.
* Betalingen met een onjuist betalingskenmerk of een door uzelf gekozen betaalkenmerk, worden niet automatisch verwerkt. Hiervoor is een handmatige handeling nodig om de betalingen te verwerken en te koppelen aan de juiste vordering. Dit betekent een langere verwerkingstijd.
* Bij een verzamelbetaling, bestemd voor contant te betalen aangiften, is het niet mogelijk om deze op meerdere openstaande bedragen af te boeken. Betaal daarom per aangifte, met een juist betalingskenmerk.

Wij verzoeken u vriendelijk om de spoedbetaling of betaling voor de contant te betalen aangifte met een juist betalingskenmerk in te dienen zodat de verwerking van uw betaling en wanneer van toepassing, de ophoging van uw zekerheid voorspoedig kan verlopen.

Let op:

De afronding naar de nieuwe financiële administratie wordt in juni verwacht. Alle betalingen worden dan direct in onze administratie verwerkt. Hiermee vervalt ook de toegevoegde waarde van de rekening waarop u de spoedbetalingen/contant te betalen aangiften verricht. Deze zal dan ook worden opgeheven. Al het betalingsverkeer met Douane Nederland zal vanaf dat moment plaatsvinden via rekeningnummer NL42INGB0000064933. De exacte datum en aanvullende informatie ten aanzien van deze wijziging zal tijdig via dit kanaal met u worden gedeeld.

Categorie :

Deel deze pagina