Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Over HTG

Douane voorziet in een poortvoorziening voor het elektronische berichtenverkeer rond de logistieke stromen en de Single Window-stroom tussen bedrijfsleven en overheid.

Deze Handel en Transport Gateway (HTG) voorziet in koppelvlakken voor de uitwisseling van elektronische berichten tussen enerzijds bedrijven en anderzijds Douane, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de Koninklijke Marechaussee, de Zeehavenpolitie en de NCA SafeSeaNet (Rijkswaterstaat).

De informatie in deze community is van belang voor:

Aanbieders hub

Bedrijven die een communicatievoorziening (hub) aanbieden die door hun klanten wordt gebruikt om te melden aan de overheid

  • Softwareontwikkelaars
    Bedrijven die software(pakket) ontwikkelen en ter beschikking stellen aan hun klanten, zodat zij kunnen melden aan de overheid
  • Gebruikers software(pakket)
    Bedrijven die software(pakket) gebruiken van softwareontwikkelaars om te melden aan de overheid
  • Zelfbouwers
    Bedrijven die software(pakket) ontwikkelen en zelf gebruiken, zodat zij kunnen  melden aan de overheid.

Op deze pagina