Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Informatie over uw betaling en zekerheid

Op 12 en 13 april jl. hebben wij u via dit kanaal geïnformeerd over de verwerking van de spoedbetalingen/betalingen op contante aangiften en de mededeling afloop betaling. Door de overgang naar een nieuwe financiële administratie is sprake van een overgang in werkzaamheden binnen Douane. Dit betekent dat wij gedurende deze overgangsperiode handmatig werkzaamheden uitvoeren.

Doordat de betaling anders wordt verwerkt, kan dit betekenen dat de door u gestelde zekerheid in sommige gevallen afwijkt van uw eigen administratie. Dit wordt veroorzaakt door de korte tijdsspanne waarin de handmatige werkzaamheden dienen plaats te vinden, met name bij de overgang naar een nieuwe maand. Als gevolg hiervan kan het ook voorkomen dat het nog 'bedrag resterend te betalen' op de mededeling afloop betaling niet overeenkomt met uw eigen administratie. Dit heeft gevolgen voor het overzicht gedane aangiften (OGA). De verzending loopt vertraging op. Zodra hierover meer informatie bekend is zullen wij u hierover informeren en de overzichten alsnog verzenden.

De afronding naar de nieuwe financiële administratie wordt in juni verwacht. Alle betalingen worden dan direct in onze administratie verwerkt. Hiermee vervalt ook de toegevoegde waarde van de rekening waarop u de spoedbetalingen/betalingen contante aangiften verricht. Deze zal dan ook worden opgeheven. Al het betalingsverkeer met Douane Nederland zal vanaf dat moment plaatsvinden via rekeningnummer NL42INGB0000064933. De exacte datum en aanvullende informatie ten aanzien van deze wijziging zal tijdig via dit kanaal met u worden gedeeld.

Categorie :

Deel deze pagina