Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Landen en Gebieden Overzee (LGO): per 13 maart aangepaste werkwijze preferentiële invoer

Vanwege nog vereiste aanpassingen in het aangiftesysteem AGS, gold voor de preferentiële invoer uit Landen en Gebieden Overzee (LGO) tijdelijk een aangepaste werkwijze voor het verwijzen naar bescheidcodes. Deze tijdelijke werkwijze vervalt per 13 maart 2021.

Voor het preferentiële tarief kunt u gebruik maken van een attest van oorsprong.

Per 13 maart 2021 geldt voor het aanvragen van preferentie bij invoer uit een LGO-land onderstaande instructie.

Reguliere aangifte AGS
Kijk bij uw situatie hoe u vak 34, 36 en 44 invult, en welke bescheid-identificatie u moet gebruiken om in aanmerking te komen voor een preferentieel tarief bij invoer.

 •  het land van oorsprong in vak 34
 • de preferentiecode '300' in vak 36
 • de bescheidcode ‘U113’, ‘U114’ of ‘U115’ (wat van toepassing is), al dan niet voorafgegaan door de code ‘C100’, in vak 44
 • Als bescheid-identificatie vermeldt u het documentnummer (bijvoorbeeld het factuurnummer), het REX-nummer van de exporteur in het LGO-land (bij zendingen tot € 10.000 is dit niet verplicht), en de afgiftedatum van het attest van oorsprong (jjjjmmdd).

Hieronder ziet u welke codes u gebruikt in welke situaties.

De bescheidcode C100 staat niet in DTV.

Maandaangifte GPA
Kijk bij uw situatie hoe u de velden E.2 (Land van oorsprong), E.40 (Preferentiecode) en H.13 – H.16 (Bescheidcodes) invult om in aanmerking te komen voor een preferentieel tarief bij invoer.

Attest van oorsprong
Gebruikt u een attest van oorsprong? Vul de aangifte dan zo in:

 • het land van oorsprong in veld E.2
 • preferentiecode '300' in veld E.40
 • Als identificatie van het preferentieel document gebruikt u in veld E.6 de afgiftedatum van het attest van oorsprong volgens de lay-out zoals al in de GPA-informatiebrochure is opgenomen.
 • In 1 van de velden H.13-H.16 wordt, indien van toepassing, de code ‘C100’ opgenomen als aanduiding dat het REX systeem is gebruikt. Het REX-nummer van de exporteur wordt niet in de GPA vermeld. Dat moet worden opgenomen in de administratie van de aangever.
 • In 1 van de velden H.13-H.16 kan ter verduidelijking de van toepassing zijnde bescheidcode (U-code) worden vermeld.

  Meer informatie
  In het Handboek Douane, bij onderdeel 200.00.00, vindt u in Mededeling 26 meer informatie over de oorsprongsregels bij het LGO-besluit.

Categorie :

Deel deze pagina