Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Mededeling afloop betalingstermijn aangifte maandkrediet over februari 2023

Geachte aangevers,

Normaal gesproken krijgt U als indiener van invoeraangiften via het AGS-systeem per maand één Mededeling afloop betalingstermijn Aangifte maandkrediet. Er is gebleken dat sommige aangevers 2 mededelingen hebben ontvangen over de maand februari 2023.
Per abuis is een wijziging in een van onze systeemtabellen te vroeg doorgevoerd. De bedoeling was dat deze wijziging pas op 1 maart zou ingaan, maar feitelijk is de wijziging al ingegaan op 28 februari om 16.18 uur. Hierdoor is de situatie ontstaan dat U een mededeling afloop betalingstermijn ontvangt voor de aangiften die van 1 februari tm 28 februari 16.18 uur zijn ingediend en een afzonderlijke Mededeling afloop betalingstermijn voor de aangiften die u heeft ingediend op 28 februari vanaf 16.18 uur.
Gedurende de maand maart zullen er stappen worden gezet voor de overgang naar DMS, een belangrijke wijziging daarbij is dat de opmaak van de mededeling afloop betalingstermijn gewijzigd wordt.
De volgende rubrieken zijn gewijzigd:
'Fiscaalnummer' is vervangen door 'Uw referentie',
'Vord.nr' is vervangen door 'Onze referentie' (tevens is formaat inhoudelijk gewijzigd, er zit geen verwijzing naar uw EORI-nummer meer in).

Indien U gedurende de maand maart betalingen voor de lopende aangiftemaand wilt doen, dan dient het betalingskenmerk te gebruiken dat op de nieuwe Mededeling afloop betalingstermijn is vermeld.
Mocht U geen nieuwe mededeling hebben ontvangen kunt de betaling op de normale wijze doen.

Let op:
Beide mededelingen afloop betalingstermijn hebben betrekking op invoeraangiften die in de maand februari gedaan zijn en dienen beide met het juiste betalingskenmerk (dat op het formulier vermeld is), betaald te worden.

Categorie :

Deel deze pagina