Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Repost: Programma Migratie Digipoort Handel and Transport: Nieuwsbrief 7 d.d. 14 juli 2020

Programma Migratie Digipoort Handel and Transport
Nieuwsbrief 7, 14 juli 2020

De gebruikers van de Digipoort Handel en Transport en Single Window voor maritiem en lucht zijn aangesloten op de nieuwe poortvoorziening voor het elektronisch berichtenverkeer tussen bedrijfsleven en overheid: de Handel & Transport Gateway (HTG).

In deze laatste nieuwsbrief ronden we de communicatie over het Programma Migratie Digipoort HTG af. We kijken terug op het verloop van dit omvangrijke project. Daarnaast wordt u geïnformeerd over het reguliere beheer van de HTG.

Waarom een nieuwe poortvoorziening voor het elektronisch berichtenverkeer?
In 2020 eindigt het contract met de leverancier van de Digipoort. De Douane heeft dit jaar het elektronisch berichtenverkeer rond de logistieke stromen en de Single Window-stroom tussen bedrijfsleven en overheid van Logius overgenomen. Het berichtenverkeer wijzigde hierdoor inhoudelijk niet. Het bedrijfsleven kreeg wel te maken met een beperkt aantal technische aanpassingen.

Hoe heeft de Douane de migratie aangepakt?
Voor de migratie naar de HTG is gekozen voor een gefaseerde aanpak die bestond uit 3 plateaus.
Hierdoor kon in relatief kleine stappen ervaring voor het migratie- en beheerproces worden opgedaan:

  • Plateau 1 was de omzetting van de logistieke stromen voor Douane (AGS, CID, EMCS, NCTS);
  • Plateau 2 was de omzetting van de Single Window-stroom voor Koninklijke Marechaussee, Zeehavenpolitie, NCA SafeSeaNet en Douane;
  • Plateau 3 was de omzetting van de logistieke stromen voor NVWA (veterinair, fytosanitair, visserij).

Regulier Beheer HTG
Het aansluitteam verkeert nu in de nazorgfase en verricht nog afrondende werkzaamheden voor de migratie.
De realisatie en migratie zijn afgerond en daarmee verlopen de operationele berichtenstromen nu in grote volumes via de HTG. Een goede inrichting van het beheer is én blijft daarvoor van groot belang.

Met de afronding van de projectfase worden alle activiteiten overgenomen door de reguliere beheerorganisatie. Aanvragen voor nieuwe aansluitingen en wijzigingen in bestaande aansluitingen op de HTG worden behandeld in het reguliere beheerproces van de Douane. Informatie over de HTG vindt u op Nationale Helpdesk Douane onder de rubriek Handel en Transport Gateway (HTG). Het advies is aan bedrijven die hubs aanbieden, software aan derden leveren of zelf software bouwen om regelmatig deze pagina te bezoeken.
Ook nieuwe aansluitingen kunt u daar aanvragen.
Mocht u vragen en/of problemen hebben bij nieuwe of bestaande aansluitingen, dan kunt u contact opnemen met de Nationale Helpdesk Douane 088-1566655 (van maandag tot en met vrijdag van 07:00 tot 17:00 uur). Tevens blijft Douane bereikbaar via het mailadres dat bij de start van de migratie is geïntroduceerd: douane.dlk.htg@belastingdienst.nl.

Aan het woord:

Accountmanager Softwareontwikkelaars Douane Lup van de Bunt

“De inspanningen van een groot aantal softwareontwikkelaars hebben succesvol bijgedragen aan de realisatie van de migratie van de Digipoort naar de HTG. Ook de ervaringen van eerdere implementaties en migraties bij het bedrijfsleven, de softwareontwikkelaars en de betrokken overheden hebben hierbij geholpen. Samen met een uitstekend projectteam, waarbij specifieke expertise en proceskennis aanwezig was, maakte deze migratie succesvol.”

Dank
Het Programma Migratie Digipoort HTG wordt afgerond. We kijken terug op een succesvolle samenwerking. We bedanken u voor uw medewerking.

Contact
Heeft u vragen over de inhoud van deze nieuwsbrief? Wij zijn bereikbaar via de Nationale Helpdesk Douane 088 – 156 66 55 (van maandag tot en met vrijdag van 07:00 tot 17:00 uur).

Categorie :

Deel deze pagina