Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Repost: Programma Migratie Digipoort: Nieuwsbrief 2, 30 augustus 2019

Programma Migratie Digipoort Handel en Transport:
Nieuwsbrief 2, 30 augustus 2019

Aanpassingen in berichtenverkeer rond Digipoort Handel & Transport, inclusief Single Window voor maritiem en lucht: wat merkt u ervan, en wanneer?

Wij informeerden u er begin juli al over in onze eerste nieuwsbrief: in 2020 eindigt het contract met de leverancier van Digipoort. Vanaf dan neemt de Douane het elektronische berichtenverkeer rond de logistieke stromen en de Single Window-stroom tussen bedrijfsleven en overheid over van Logius.
Het berichtenverkeer wijzigt hierdoor inhoudelijk niet. Aangesloten bedrijven krijgen wel te maken met een beperkt aantal technische aanpassingen. Welke dat precies zijn, en op welk moment u ermee te maken krijgt, leest u hieronder. Begin oktober kunt u bovendien deelnemen aan een webinar over de aanstaande veranderingen.

Planning

Gebruikers van de Digipoort Handel & Transport (H&T) bij Logius moeten tussen december dit jaar en eind juni 2020 aansluiten op de nieuwe poortvoorziening bij de Douane: de Handel & Transport Gateway, kortweg HTG. Dit overgangsproces kent voor bedrijven drie plateaus:

 • plateau 1: omzetting van de logistieke stromen voor Douane (AGS, CID, EMCS, NCTS) – start in december 2019;
 • plateau 2: omzetting van de Single Window-stroom voor Koninklijke Marechaussee, Zeehavenpolitie, havenautoriteiten en Douane – start in maart 2020;
 • plateau 3: omzetting van de logistieke stromen voor NVWA (veterinair, fytosanitair, visserij) – start in april 2020.

Als eerste worden de betrokken overheidspartijen stabiel gekoppeld aan de HTG, daarna volgt het bedrijfsleven. Op 30 juni 2020 moeten alle aansluitingen op Digipoort H&T zijn gemigreerd naar HTG.

Technische aanpassingen

Voor de overgang van Digipoort H&T naar HTG zijn technische aanpassingen van de aansluiting nodig. De aard van die aanpassingen is afhankelijk van het type koppeling. Deze aanpassingen moeten worden uitgevoerd door de bedrijven die de technische koppelingen met de overheid verzorgen.

De veranderingen voor een bedrijf met een SMTP-MTA-koppeling zijn:

 1. Nieuwe VPN-tunnel om de MTA van het bedrijf aan te sluiten op de nieuwe MTA van HTG
 2. Nieuwe preshared key voor de nieuwe VPN-tunnel
 3. Domain ‘htpoort.nl’ opnemen in MTA-configuratie van het bedrijf
 4. IP-adres van de HTG MTA opnemen in MTA-configuratie van het bedrijf
 5. Firewall van bedrijf moet verkeer toestaan naar en afkomstig van nieuwe IP-adres
 6. Nieuwe e-mailadressen voor de postbussen van Douane, Single Window, NVWA (@htpoort.nl)

De veranderingen voor een bedrijf met een SMTP-MSA/POP3-koppeling zijn:

 1. Nieuw IP-adres voor connectie met de HTG-mailserver
 2. Firewall van bedrijf moet verkeer toestaan naar en afkomstig van dit nieuwe IP-adres
 3. Nieuw servercertificaat (PKI-overheid) voor TLS-verbinding
 4. Gebruik van TLS versie 1.2 voor de TLS-verbinding (Digipoort gebruikt versie 1.1)
 5. Nieuwe e-mailadressen voor de postbussen van Douane, Single Window, NVWA (@htpoort.nl)
 6. Nieuwe e-mailadressen voor de postbus(sen) van bedrijf (@msa.htpoort.nl)
 7. Nieuwe credentials (wachtwoord) voor nieuwe postbus(sen)

Webinar

Douane, NVWA, Koninklijke Marechaussee, Zeehavenpolitie en Rijkswaterstaat organiseren samen een webinar over de veranderingen. Het webinar is op vrijdag 4 oktober 2019 vanaf 14.00 uur. U kunt zich aanmelden voor deelname via https://channel.royalcast.com/webcast/douanenl/20191004_1/.

Verdere informatie en contact

Wij blijven u informeren over de voortgang van de migratie van Digipoort H&T naar HTG. U ontvangt onze volgende nieuwsbrief in oktober 2019.

Als u vragen heeft over de inhoud van deze nieuwsbrief of over de migratie en het aansluiten op de HTG in het algemeen, dan kunt u deze mailen naar Douane.dlk.htg@belastingdienst.nl. U kunt ook contact opnemen met de Nationale Helpdesk Douane, telefoon 088 – 156 66 55.

Categorie :

Deel deze pagina