Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Update problemen met toestemming vertrek/aankomst meldingen NCTS.

Sinds zaterdag 24 september 2022 zijn er problemen met de vertaling van sommige leestekens binnen NCTS. De workaround die op dinsdagavond 11 oktober is geïnstalleerd om het probleem te verhelpen werkt helaas niet na behoren.
Hierdoor worden sommige toestemmingen tot lossen vanuit ons systeem niet verzonden. Om er zeker van te zijn dat er een toestemming tot lossen is
kan er gebeld of gemaild worden met de NHD.

Aanbrengers kunnen in deze gevallen de losbevingen IE044 handmatig met geleide lijsten naar kantoor zuivering NL568067 Heerlen per post versturen.
Hieronder volgt een werkwijze vanuit kantoor zuivering Heerlen hoe dit verzonden moet worden.

Indien het document de status gegevens opgevraagd/melding aankomst geweigerd heeft, dan dient u de noodprocedure toe te passen. Helaas kunnen wij het document ook niet meer afmelden.
We willen u vragen om het document op de juiste manier af te tekenen en per post in te sturen.

Voor de volledigheid: Indien een document in het buitenland is afgegeven svp in 2-voud bijvoegen, beide exemplaren voorzien van de juiste aftekeningen;
– naam, firmastempel en handtekening
– conform/niet conform (bij niet conform duidelijk aangeven wat de verschillen zijn)
– datum en locatie ontvangst goederen
– opvolgende regeling -(bij inslag entrepot vermeldt u de vergunning inschrijving administratie NL../nieuwe nummer). Uw inslag dossiernummer kunt u evt extra vermelden.
-(bij inklaring svp het AGS nummer vermelden en de inklaring).

De aftekeningen dienen op het document vermeld te zijn, niet in een bijlage 1.

Het document dient u in 2-voud in te sturen samen met een geleidelijst toegelaten geadresseerde. https://download.belastingdienst.nl/douane/docs/geleidelijst_toegelaten_afzender_geadresseerde_do1991z1fol.pdf

We willen u vragen om deze binnen 3 dagen per post in te sturen aan Douane Eindhoven/kantoor Oude Roderweg Team TA/TG postbus 4502 6401 JA Heerlen.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u tijdens kantooruren (08.00u-17.00u) contact opnemen met cluster TA/TG in Heerlen, 088-1540382.

Categorie :

Deel deze pagina