Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Vervanging mail servers HTG SMTP-MTA

De Douane gaat de mail servers van het MTA koppelvlak vervangen. Voor de meeste aangevers die gebruik maken van het MTA koppelvlak zal deze vervanging ongemerkt verlopen. Voor een kleine groep aangevers heeft deze vervanging wel gevolgen, zij zullen in de configuratie van hun eigen MTA (mail server) iets moeten wijzigen.

De naam van de gebruikte mail servers van HTG-MTA is zichtbaar tijdens het maken van de verbinding. Sommige aangevers hebben in hun eigen MTA een controle opgenomen op de naam van de mail server van de Douane. Deze aangevers zullen hun configuratie moeten aanpassen om te kunnen werken met de nieuwe mail servers van de Douane.

De huidige MTA mail servers melden hun fysieke systeemnaam tijdens het maken van de verbinding. Het gaat dan om:

Productie:
poemmtal11.poort.belastingdienst.nl
poemmtal12.poort.belastingdienst.nl
poemmtal13.poort.belastingdienst.nl
poemmtal14.poort.belastingdienst.nl

Preproductie (aansluiting op de Bedrijven Testomgeving BTO):
poemmtal21.poort.belastingdienst.nl

Als aangevers deze systeemnamen hebben opgenomen in hun eigen MTA configuratie (als extra beveiligingsmaatregel) dan moeten ze tijdig de naam die de nieuwe mail servers gaan gebruiken toevoegen aan de configuratie. De nieuwe MTA mail servers zullen gebruik maken van de naam:

Productie:
smtp.htpoort.nl

Preproductie:
smtp.preprod.htpoort.nl

Alle nieuwe mail servers zullen dus gebruik gaan maken van dezelfde voor de aangevers zichtbare naam (de namen in productie en preproductie verschillen uiteraard wel). Deze naam is een alias, zodat een volgende vervanging van mail servers geen impact meer zal hebben op de configuratie van de mail servers van de aangevers.

De vervanging van de mail servers staat gepland voor:

Preproductie: 20 februari 2024
Productie: 9 april 2024

De aanpassing van de configuratie van de eigen mail server moet vóór die tijd zijn uitgevoerd.

Heeft u vragen of opmerkingen? U kunt een e-mail sturen naar: nhd.apeldoorn@douane.nl. Wij beantwoorden en behandelen uw e mailberichten alleen op werkdagen van 08.00 uur tot 16.00 uur.

Indien u gebruikmaakt van de diensten van een softwareleverancier, kunt u hierover ook met hen contact opnemen.

Categorie :

Deel deze pagina