Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Vietnam (VN): per 13 maart aangepaste werkwijze preferentiële invoer

Vanwege nog vereiste aanpassingen in het aangiftesysteem AGS, gold voor de preferentiële invoer uit Vietnam (VN) tijdelijk een aangepaste werkwijze voor het verwijzen naar bescheidcodes. Deze tijdelijke werkwijze vervalt per 13 maart 2021.

Voor het preferentiële tarief kunt u gebruik maken van een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1, of een oorsprongsverklaring bij zendingen onder de € 6.000.

Per 13 maart 2021 geldt voor het aanvragen van preferentie bij invoer uit Vietnam onderstaande instructie.

Reguliere aangifte AGS
Kijk bij uw situatie hoe u vak 34, 36 en 44 invult, en welke bescheid-identificatie u moet gebruiken om in aanmerking te komen voor een preferentieel tarief bij invoer.

Certificaat inzake goederenverkeer EUR.1
Gebruikt u een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1? Vul de aangifte dan zo in:

 • 'VN' in vak 34
 • preferentiecode '300' in vak 36
 • bescheidcode 'N954' in vak 44
 • Als bescheid-identificatie vermeldt u het certificaatnummer.

Oorsprongsverklaring
Gebruikt u een oorsprongsverklaring? Vul de aangifte dan zo in:

 • 'VN' in vak 34
 • preferentiecode '300' in vak 36
 • bescheidcode 'U162' in vak 44
 • Als bescheid-identificatie vermeldt u het documentnummer (bijvoorbeeld het factuurnummer) en de afgiftedatum van de oorsprongsverklaring.

Maandaangifte GPA
Kijk bij uw situatie hoe u de velden E.2 (Land van oorsprong), E.40 (Preferentiecode) en H.13 – H.16 (Bescheidcodes) invult om in aanmerking te komen voor een preferentieel tarief bij invoer.

Certificaat inzake goederenverkeer EUR.1
Doet u een beroep op een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1? Vul de aangifte dan zo in:

 • 'VN' in veld E.2
 • preferentiecode '300' in veld E.40
 • Als identificatie van het preferentieel document gebruikt u in veld E.6 de vermelding van het certificaatnummer.
  In 1 van de velden H.13-H.16 kan ter verduidelijking de bescheidcode 'N954' worden vermeld.

Oorsprongsverklaring
Gebruikt u een oorsprongsverklaring? Vul de aangifte dan zo in:

 • 'VN' in veld E.2
 • preferentiecode '300' in veld E.40
 • Als identificatie van het preferentieel document gebruikt u in veld E.6 de afgiftedatum van de oorsprongsverklaring volgens de lay-out zoals al in de GPA-informatiebrochure is opgenomen.
 • In 1 van de velden H.13-H.16 kan ter verduidelijking de bescheidcode 'U162' worden vermeld.

Meer informatie
In het Handboek Douane, bij onderdeel 200.00.00, vindt u in Mededeling 11 meer informatie over de oorsprongsregels bij de vrijhandelsovereenkomst met Vietnam.

Categorie :

Deel deze pagina