Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Wijzigingen validatie CDIU-vergunningen in AGS-aangifte

Vanaf 23 augustus maakt de Douane gebruik van een nieuw systeem voor de validatie van aangiften in AGS waarin CDIU-bescheiden zijn opgenomen. Met de komst van dit nieuwe systeem zijn de validatieregels aangescherpt.

Hieronder leest u wat de wijzigingen betekenen voor uw aangifte.

Vergunningafschrijving (vak 44 aangifte)

In vak 44 van de aangifte geeft u gegevens op over de afschrijving van de vergunning. U kon hier eerder zowel Waarde als Aantal opgeven ongeacht hoe de vergunning was afgegeven. Nu moet u alleen de Waarde opgeven als de vergunning ook in waarde is afgegeven. U geeft alleen het Aantal op als de vergunning ook voor een hoeveelheid is afgegeven. Als de vergunning voor zowel waarde als hoeveelheid is afgegeven, moet u zowel Waarde als Aantal opgeven.

U moet het Aantal altijd opgeven in de maatstaf waarvoor de vergunning is afgegeven. U moet de Waarde altijd opgeven in de valuta waarvoor de vergunning is afgegeven (eerder mocht dat elke valuta zijn).

Een uitzondering geldt voor de zogenoemde Algemene uitvoervergunningen. U hebt dan geen fysieke vergunning, maar alleen een registratie voor het gebruik. Voor deze vergunningen geeft u geen Aantal op en geeft u het Bedrag altijd aan in de valuta EUR.

U dient altijd de juiste bescheidcode op te geven in vak 44 behorend bij het type vergunning wat u van de CDIU heeft ontvangen en waarvoor u aangifte doet. In het oude systeem werd de juiste combinatie niet geautomatiseerd afgevangen. Liet onverlet dat u in alle gevallen wel de juiste bescheidcode diende op te geven.

In het nieuwe systeem wordt deze combinatie nu wel gevalideerd. Bij een foutmelding dient u de bescheidcode opnieuw vast te stellen. U kunt een overzicht van de bescheidcode's vinden in het codeboek onderdeel aangiftebehandeling Douane tabel T03.

U krijgt een foutmelding als u afwijkt van deze regels. De omschrijving van de foutcode kunt u (vanaf 28 augustus) vinden in het codeboek Douane onderdeel aangiftebehandeling tabel A99.

Gebruik buitenlandse vergunningen

Eerder moesten aangevers die in hun aangifte gebruik maakten van buitenlandse vergunningen met aan de CDIU gerelateerde bescheiden, zich hiervoor eenmalig registreren bij de CDIU. Deze registratie is nu komen te vervallen. U kunt voortaan dus zonder voorafgaande registratie gebruikmaken van deze buitenlandse vergunningen.

Categorie :

Deel deze pagina