Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

EU Trader Portal

Het EU Trader Portal gebruikt u voor de aanvraag en het wijzigen van (een aantal) DWU-vergunningen. In het vergunningenoverzicht ziet u welke vergunningsoorten in het EU Trader Portal zijn opgenomen. Dit portaal wordt in 2021 stapsgewijs uitgebreid met de overige DWU-vergunningen.

EU Customs Trader Portal

Het EU Customs Trader Portal gebruikt u voor het aanvragen van een AEO-vergunning, Bindende Tariefinlichting (BTI) en een Inlichtingenformulier (INF). Ook kunt u in dit portaal uw AEO-vergunning wijzigen. De BTI kunt u alleen bekijken als deze gekoppeld is aan uw EORI-nummer.

Mijn Douane

Op dit portaal kunt u aangifte accijns en verbruiksbelastingen doen (dag-, week-, en periodieke aangifte) en teruggaaf vragen van accijns en verbruiksbelastingen

Inloggen met eHerkenning

U logt op de EU-portalen in met eHerkenning, betrouwbaarheidsniveau 3. eHerkenning is een 'digitale' sleutel waarmee bedrijven op 1 manier veilig inloggen bij de overheid en hun zaken regelen. eHerkenning kunt u aanvragen bij een van deze leveranciers.

Beschikbaarheid en onderhoud

Overzicht van processtatus
Processen Status Laatste update Details
Mijn Douane
Beschikbaar
Za 18-11-2023 - 15:25
ICS2 Shared Trader Interface / Portal (STI-STP)
Beschikbaar
Do 12-10-2023 - 11:01
EU Trader Portal
Beschikbaar
Vr 17-11-2023 - 13:29
Customs Decision Management System (CDMS)
Beschikbaar
Di 10-10-2023 - 00:00
EU Customs Trader Portal
Beschikbaar
Vr 17-11-2023 - 13:50
Aanvraag Bindende Tarief Inlichting (BTI)
Beschikbaar
Di 14-11-2023 - 23:01
Aanvraag Autorised Economic Operator (AEO)
Beschikbaar
Di 28-11-2023 - 23:01
Inlichtingenformulier (INF)
Beschikbaar
Di 03-10-2023 - 16:00
Geregistreerde Exporteur (REX)
Beschikbaar
Do 12-10-2023 - 11:01

Blijf op de hoogte

Op de hoogte blijven van verstoringen en onderhoud van de douanesystemen? Maak dan gebruik van de e-mailservice of RSS.