Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

eHerkenning

U logt op de EU-portalen in met eHerkenning, betrouwbaarheidsniveau 3. eHerkenning is een 'digitale' sleutel waarmee bedrijven op 1 manier veilig inloggen bij de overheid en hun zaken regelen. eHerkenning kunt u aanvragen bij een van deze leveranciers.
Bij uw aanvraag voor een DWU-, of AEO-vergunning of een BTI (Bindende Tarief Inlichting) vinkt u in de dienstencatalogus “EU Portalen” aan.

Wie kunnen inloggen met eHerkenning, wie niet?
Om eHerkenning te kunnen gebruiken, moet u ingeschreven staan bij de KvK en een RSIN hebben. Dit betekent dat:

  • Een bedrijf dat is gevestigd buiten de EU voorlopig de papieren aanvraagformulieren gebruikt.
  • Een bedrijf met een buitenlands EORI-nummer logt in met het inlogmiddel van de eigen lidstaat.

eHerkenning voor vertegenwoordigers
Om in te kunnen loggen als vertegenwoordiger heeft u een ketenmachtiging nodig. U vraagt die aan bij een leverancier van eHerkenning. Het is nog niet mogelijk om als vertegenwoordiger digitaal (via een EU portaal) een vergunning of aanvraag in te dienen namens een bedrijf met een buitenlandse EORI.
In die situaties gebruikt u voorlopig de papieren aanvraagformulieren.

Om in te loggen op EU Trader Portal en EU Customs Trader Portal moet u beschikken over: EHerkenning - Niveau EH3
In de dienstencatalogus moet u EU Portalen aanvinken.
Bij Ketenmachtiging moet de vertegenwoordiger de EU portalen aanvinken in de dienstencatalogus.