Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Website ‘Van AGS naar DMS’ geactualiseerd en aangevuld

De website ‘Van AGS naar DMS’ is geactualiseerd en aangevuld met nieuwe informatie, die van belang is voor bedrijven die binnenkort migreren naar het Douaneaangiften Management Systeem (DMS).

Onder andere de data van het tijdpad en de evaluatiemomenten zijn aangepast. Verder heeft Douane Nederland in overleg met de koepelorganisaties een handig stappenplan gemaakt. Dat kan gebruikt worden bij de voorbereiding op de migratie. Het stappenplan is als bijlage meegestuurd met de nieuwsbrief van 26 april jl.

Alle webinars en bijbehorende presentaties waarin Douane Nederland uitleg geeft over de migratie zijn terug te kijken via de website. De meest gestelde vragen zijn samengevoegd in een overzichtelijk document. En voor specifieke vragen zijn alle contactmogelijkheden vermeld.

Douane Nederland adviseert iedereen die betrokken is bij de migratie naar DMS regelmatig de website te bezoeken om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen.

Heeft u de nieuwsbrief en het stappenplan niet ontvangen? Neem dan contact op met uw bedrijvencontactpunt. Ook zijn beide documenten hieronder digitaal terug te lezen:

>Nieuwsbrief DMS April 2022

>STAPPENPLAN/CHECKLIST Migratie van AGS naar DMS

>Gevolgen van de overgang van AGS naar DMS 1

>Nieuwsbrief DMS Augustus 2022

Categorie :

Deel deze pagina