Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Repost: Programma Migratie Digipoort Handel and Transport: Nieuwsbrief 5 d.d. 5 maart 2020

Programma Migratie Digipoort Handel and Transport
Nieuwsbrief 5, 5 maart 2020

De Douane werkt aan een nieuwe poortvoorziening voor het elektronische berichtenverkeer tussen bedrijfsleven en overheid: de Handel & Transport Gateway (HTG).
Dat betekent dat alle gebruikers van de huidige Digipoort Handel & Transport (H&T) en Single Window voor maritiem en lucht voor 30 juni 2020 moeten aansluiten op de HTG.

Stand van zaken
Om het elektronisch berichtenverkeer via de HTG mogelijk te maken, moeten ook de overheidspartijen aan de achterzijde zijn aangesloten. Voor plateau 1 en 2 zijn Douane, Rijkswaterstaat en Grensbewaking aangesloten op de HTG. De berichtstromen van plateau 2 zijn eind maart in productie genomen. Voor plateau 3 is NVWA bezig met het aansluiten op de HTG.

Het aansluitteam van Douane heeft inmiddels een goede routine opgebouwd en veel klanten zijn op dit moment aangesloten op de HTG.

Planning

  • De planning voorziet er in dat alle aansluitingen uiterlijk 30 juni 2020 zijn gerealiseerd.
  • Februari 2020 zijn de aansluitingen voor plateau 1, AGS, CID, EMCS en NCTS, gestart.
  • Maart 2020 zijn de aansluitingen voor plateau 2, de single window berichtenstroom, gestart.
  • April 2020 starten de aansluitingen voor plateau 3, de NVWA berichtenstroom.
  • 30 juni 2020 zijn alle klanten aangesloten op de HTG.

Het aansluitteam werkt met een strakke planning. Dat is noodzakelijk om alle klanten tijdig te kunnen aansluiten. Uw medewerking is daarbij van groot belang. Bedrijven die niet adequaat reageren op voorgestelde acties zullen rechtstreeks door een kernteam van Douane worden benaderd.

Als de nieuwe aansluiting niet tijdig kan worden gerealiseerd, ontstaat de situatie dat er geen elektronisch berichtenverkeer meer mogelijk is via Digipoort met de overheid. Het is in het belang van bedrijven en van de betrokken overheidsdiensten dat zo’n situatie wordt voorkomen.

Problemen tijdens het functioneel overgaan
Heeft u nadat u 1 of meer berichtstromen heeft gemigreerd naar de HTG dringende vragen voor het aansluitteam, neem dan direct contact op met de NHD, deel uw HTG nummer, en de medewerkers van de NHD zorgen er voor dat u snel wordt gebeld door het aansluitteam. Het stellen van vragen via de HTG postbus is in zo’n situatie minder effectief.

Aandachtspunt
Indien u een SMTP-MSA/POP3 koppeling gebruikt dient u voor de HTG gebruik te maken van TLSversie 1.2 voor de TLS-verbinding, zoals in nieuwsbrief 2 is vermeld.

Informatievoorzieningen aansluitproces
Nieuwsbrief 3 informeert u uitgebreid over de verschillende stappen in het aansluitproces en over de mails die u ontvangt vanuit de postbus noreply@htg-migratie.nl

Op de Nationale Helpdesk van de Douane vindt u meer informatie in de HTG community, herkenbaar aan de button HTG. De Douane plaatst op deze community technische informatie zoals specificaties voor berichten en koppelvlakken, planningen, nieuwsbrieven en nieuwsberichten. Het advies is aan bedrijven die hubs aanbieden, software aan derden leveren of die zelf software bouwen om regelmatig te kijken op deze HTG community.

We informeren u periodiek over de voortgang van de migratie van Digipoort H&T naar de HTG. De volgende nieuwsbrief verschijnt in april 2020.

Contact
Heeft u vragen over de inhoud van deze nieuwsbrief of over de migratie en het aansluiten op de HTG in het algemeen? Wij zijn bereikbaar via mail douane.dlk.htg@belastingdienst.nl en telefonisch via de Nationale Helpdesk Douane: 088 – 156 66 55 (van maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 17.00 uur).
Vermeld bij elk contact uw HTG nummer, dat u tijdens de intakefase ontvangt, zodat wij u sneller van dienst kunnen zijn.

Categorie :

Deel deze pagina